Rehabilitace

Lenka Šabatková

Rehabilitace Šabatková je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu poskytující komplexní služby v oblasti fyzioterapie dětí i dospělých. Náš terapeutický tým je tvořen středoškolsky vzdělanými odborníky fyzioterapie, kteří jsou zárukou vysoké kvality poskytované péče.Physiotherapy01

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Je poskytována tam, kde jsou pohyb a funkce organismu porušeny nebo ohroženy procesem stárnutí, přetížením, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou. Prostřednictvím pohybu a dalších prostředků fyzioterapie ovlivňujeme cíleně i funkce ostatních systémů včetně psychiky.

Úkony hrazené ZP (na základě lékařského doporučení):

 • Měkké a mobilizační techniky
 • Komplexní kineziologické vyšetření
 • Léčebná tělesná výchova – individuální i skupinová
 • Fyzikální terapie – DD proudy, interferenční a TENS proudy, ultrazvuková terapie, pulzní magnetické pole, elektrostimulace oslabených svalů.
 • Thermoterapie

Úkony hrazené klientem:

 • Klasická masáž
 • Dornova metoda
 • Manuální lynfodrenáž
 • Masáž lávovými kameny
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Léčebná tělesná výchova – individuální i skupinová
 • Fyzikální terapie
 • Thermoterapie

physiotherapy02

Rehabilitační služby zajišťují specialisté v oboru fyzioterapie.

Pracoviště je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

 • VZP –   111
 • VoZP – 201
 • ČPZP – 205
 • OZP –   207
 • ZP MVČR – 211